Grafológia

Grafo= írás(elemzés), logos= tudomány. Íráselemző tudomány. Az írás feladata, a közlés. A közlés feladata, az információ eljuttatása, átadása, kinyilvánítása, elrejtése, változtatása. Mindez a közlő szándéka, képessége, tudása, értelme, érzelmi alaphangja, hangulata, énjének sokoldalú összetevői alapján, az írásban, mint egy speciális kifejezőeszközben nyilvánul meg.
A írás elemzése, alkalmat ad a közlő gondolatainak megismerésére, annak alapján, rendszerező és szellemi képességeinek, gondolatiságából történő következtetések megállapítására.
A kézírás, ennél sokkal többet mutat meg az író személyiségéből. A szellemi összetevők alapjairól is képet kaphatunk, valamint a lelki és a testi képességek, valamint a vágyak és szenvedélyek területeiről is árulkodik. A test-lélek-viselkedés egységes rendszere tárul elénk, kézírásunkban.